Huvikool Ring

Featured

Olete jõudnud erahuvikool Ring koduleheküljele. Me korraldame üldfüüsilisi treeningtunde erinevates Tallinna ja Harjumaa lasteaedades.

Meie eesmärgiks on elurõõmus, spordilembeline, kehaliselt aktiivne ja mitmekülgselt arenenud sporditeadlik laps. Me tutvustame erinevaid spordialasid, püüame lastes tekitada huvi spordi vastu – suuname lapsi läbi mängu kehalisele aktiivsusele. Õpetame uusi oskusi, täiustame liikumisvilumust, arendame reaktsiooni ja koordinatsiooni. Pöörame tähelepanu õige rühi kujunemisele.

Erahuvikool Ring õppekava on kinnitatud Haridus-ja Teadusministeeriumis (õppekava kood:81339)